Consultancy.

Het integreren van duurzaamheid in je strategie en bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker om toekomstbestendig te blijven. Of het nu komt door wetgeving, of doordat klanten of medewerkers er vaker om vragen. Wij nemen je graag mee in hoe jij duurzaamheid als positieve business case kan zien. Een workshop, quickscan of ondersteuning bij implementatie. Wij helpen jou verder in iedere fase.

Consultancy.

Bedrijven die ESG-factoren (environmental, social en governance) integreren in hun besluitvormingsprocessen, voldoen niet alleen aan opkomende wet- en regelgeving zoals de CSRD, maar verwerven daarmee ook een cruciaal concurrentievoordeel om op de lange termijn succesvol te blijven.

Door duurzaamheid te omarmen, beperk je risico’s, speel je in op kansen die jou onderscheiden op de markt en leid je de noodzakelijke transitie naar een duurzamere toekomst. Wij begeleiden jou door het volledige ESG-traject en maken van duurzaamheid een winstgevende business case. 

Vragen die klanten ons stellen

  • Wat betekent duurzaamheid voor mijn organisatie en wat moeten we ermee?
  • Hoe komen we tot een duurzame strategie?
  • Kunnen jullie ons helpen met het uitvoeren van een (dubbele) materialiteitsanalyse?

Vragen die klanten ons stellen

Wat betekent duurzaamheid voor mijn organisatie en wat moeten we ermee?

Hoe komen we tot een duurzame strategie?

Kunnen jullie ons helpen met het uitvoeren van een (dubbele) materialiteitsanalyse?

Hoe wij jou helpen.

Samen ontwikkelen we een duurzaamheidsstrategie als integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie. Zo komen we tot een duurzame strategie.

 

 

Stap 1: Materialiteitsanalyse

Wij helpen je bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie als integraal onderdeel van de algehele bedrijfsstrategie. Met zoveel milieu-, sociale en governance-topics (ESG) om rekening mee te houden, kan het echter moeilijk zijn om te weten waar je je inspanningen en schaarse middelen op moet inzetten. We starten daarom met het uitvoeren van een materialiteitsanalyse.

Deze multi-stakeholderanalyse helpt je de ESG-topics te identificeren die het belangrijkst zijn voor jouw bedrijf en stakeholders. Bovendien helpt het je later in de ESG-journey om over de juiste duurzaamheidsthema’s te communiceren richting je stakeholders.

Stap 2: Strategisch framework

De tweede stap is gericht op het formuleren van de juiste ambities en doelen. We bepalen de nulmeting van de meest materiële onderwerpen om te weten waar jouw organisatie op dit moment staat. Daarnaast voeren we ook een benchmarkanalyse uit om te bepalen hoe jullie huidige prestaties op de materiële onderwerpen zich verhouden tot die van je concurrenten.

Op basis van dit onderzoek bepalen we samen wat de juiste lange termijn ambities en doelen zijn en wat de kloof is die overbrugd moet worden. Dit vormt het strategische kader voor de duurzaamheidsstrategie van jouw organisatie.

Stap 3: Roadmap

We zien vaak dat organisaties lukraak bezig zijn met verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zonder een duidelijke stip op de horizon te hebben die relevant is voor hun businessmodel en hun stakeholders. Daarom stellen we een stappenplan op maat op dat jou helpt om je middelen de komende jaren op de juiste onderwerpen in te zetten.

We hebben aandacht voor zowel korte als lange termijn impact en houden rekening met de commerciële kansen die deze strategie jou kan bieden. Ten slotte helpen we je de juiste KPI’s te bepalen om de voortgang te meten en daarover te rapporteren.

Stap 4: Integratie

Een strategie kan alleen succesvol zijn als deze door de haarvaten van de organisatie stroomt en onderdeel wordt van het DNA van de onderneming. 

Wij helpen jou de nieuwe duurzaamheidsstrategie te verankeren in je bedrijfscultuur. We geven workshops en trainingen, maar kijken ook kritisch naar de sales- en marketingstrategie. Zo kun je jouw nieuwe duurzaamheidsstrategie commercieel inzetten en er daadwerkelijk een concurrentievoordeel uit halen.

Stap 1

Materialiteits
analyse

We helpen je te focussen op de juiste onderwerpen.

Stap 2

Strategisch framework

We helpen je de juiste ambities en doelen te formuleren.

Stap 3

Roadmap

We helpen je de strategie te bepalen met een concreet actieplan en KPIs.

Stap 4

Integratie

We helpen je de duurzaamheidsstrategie in te bedden in jouw bedrijfs-DNA.

Hoe wij jou helpen.

Stap 1: Materialiteitsanalyse

Wij helpen je bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie als integraal onderdeel van de algehele bedrijfsstrategie. Met zoveel milieu-, sociale en governance-topics (ESG) om rekening mee te houden, kan het echter moeilijk zijn om te weten waar je je inspanningen en schaarse middelen op moet inzetten. We starten daarom altijd met het uitvoeren van een materialiteitsanalyse.

Deze multi-stakeholderanalyse helpt je de ESG-topics te identificeren die het belangrijkst zijn voor jouw bedrijf en stakeholders. Bovendien helpt het je later in de ESG-journey om over de juiste duurzaamheidsthema’s te communiceren richting je stakeholders.

Stap 2: Strategisch framework

De tweede stap is gericht op het formuleren van de juiste ambities en doelen. We bepalen de nulmeting van de meest materiële onderwerpen om te weten waar jouw organisatie op dit moment staat. Daarnaast voeren we ook een benchmarkanalyse uit om te bepalen hoe jullie huidige prestaties op de materiële onderwerpen zich verhouden tot die van je concurrenten.

Op basis van dit onderzoek bepalen we samen wat de juiste lange termijn ambities en doelen zijn en wat de kloof is die overbrugd moet worden. Dit vormt het strategische kader voor de duurzaamheidsstrategie van jouw organisatie.

Stap 3: Roadmap

We zien vaak dat organisaties lukraak bezig zijn met verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zonder een duidelijke stip op de horizon te hebben die relevant is voor hun businessmodel en hun stakeholders. Daarom stellen we een stappenplan op maat op dat jou helpt om je middelen de komende jaren op de juiste onderwerpen in te zetten.

We hebben aandacht voor zowel korte als lange termijn impact en houden rekening met de commerciële kansen die deze strategie jou kan bieden. Ten slotte helpen we je de juiste KPI’s te bepalen om de voortgang te meten en daarover te rapporteren.

Stap 4: Integratie

Een strategie kan alleen succesvol zijn als deze door de haarvaten van de organisatie stroomt en onderdeel wordt van het DNA van de onderneming. Deze laatste stap is daarom cruciaal om duurzaamheid niet als een kostenpost te zien, maar als een winstgevende business case.

Wij helpen je de nieuwe duurzaamheidsstrategie te verankeren in uw bedrijfscultuur. We geven workshops en trainingen, maar kijken ook kritisch naar de sales- en marketingstrategie. Zo kun je jouw nieuwe duurzaamheidsstrategie commercieel inzetten en er ook echt een concurrentievoordeel uit halen.

Stap 1

Materialiteits
analyse

We helpen je te focussen op de juiste onderwerpen.

Stap 2

Strategisch framework

We helpen je de juiste ambities en doelen te formuleren.

Stap 3

Roadmap

We helpen je de strategie te bepalen met een concreet actieplan en KPIs.

Stap 4

Integratie

We helpen je de duurzaamheidsstrategie in te bedden in jouw bedrijfs-DNA.

Waarom nu?

0 %

Bedrijven bestaan niet meer over 10 jaar.

Bijna 40% van de CEO’s denkt dat hun bedrijf over tien jaar niet meer economisch levensvatbaar zal zijn als het op de huidige weg doorgaat. De bedrijfsstrategie moet veranderen om op de lange termijn succesvol te blijven. Veel organisaties vinden het echter moeilijk om stakeholders te betrekken en hun ambitieuze plan om te zetten in duurzame resultaten.

20000

Organisaties moeten voldoen aan nieuwe EU wet- en regelgeving.

De Europese Commissie introduceert voor duizenden organisaties een nieuwe wet: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Organisaties moeten op tijd beginnen met de implementatie van de verplichte CSRD, omdat de impact verstrekkend zal zijn en omdat het de strategie, het bestuur en de organisatie als geheel zal raken.

0 %

Gen Z'ers overwegen ontslag te nemen.

Talenten zoeken banen bij organisaties die waarden verankeren die dicht bij hun idealen liggen en nemen zelfs ontslag als de bedrijfswaarden niet overeenkomen met die van henzelf. In de zeer competitieve arbeidsmarkt van vandaag is het aantrekken en behouden van toptalent een grote uitdaging en een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven, die wel 200% van hun salaris kunnen bedragen.