Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Op 1 januari 2024 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Vanaf dan moeten de eerste bedrijven en hun leveranciers volgens de wet hun impact op mens en natuur in kaart brengen en daarover rapporteren. Wij helpen organisaties met de voorbereiding op deze intensieve rapportageverplichting.

CSRD in het kort.

Welke invloed heeft je bedrijf op de wereld? Deze vraag moeten veel grote organisaties vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. 

De CSRD is een Europese richtlijn die eist dat grote bedrijven vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD voldoen en het niet-beursgenoteerd mkb volgt daarna. Toch is het als mkb’er slim om je eerder voor te bereiden op de CSRD. Bijvoorbeeld als je samenwerkt met andere partijen of leveranciers die al wél moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn.

YoungProfs helpt.

We zien regelmatig dat bedrijven moeite hebben met het toepassen van de complexe richtlijnen uit ESRS1 en ESRS2. Het ontbreekt hen vaak aan tijd, capaciteit en expertise om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Toch is het slim om hier snel mee te beginnen. Niet alleen om boetes te voorkomen, maar ook om een relevante samenwerkingspartner te blijven voor je leveranciers en klanten.

Wij helpen organisaties met de voorbereidingen op de CSRD. Via een reeks interactieve workshops brengen we de huidige duurzaamheidsprestaties in kaart en ontwikkelen we een CSRD routekaart. Vervolgens helpen we je met de verplichte dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren. Samen met jou en je stakeholders bepalen we de relevante onderwerpen voor jouw organisatie en halen we cross-functionele gegevens langs de gehele waardeketen op.

Zo kun jij je blijven focussen op jouw core business en bereiden we je je samen voor op de uitgebreide rapportageverplichting. Op die manier ben je niet alleen compliant, maar heb je ook direct de eerste stap gezet richting je duurzaamheidsstrategie.

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

totdat de eerste bedrijven moeten rapporteren volgens de CSRD.

Meer over CSRD.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is in november 2022 door de Europese Unie aangenomen. Volgens deze nieuwe richtlijn zijn bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over de impact van hun bedrijfsvoering op mens en milieu. De CSRD is een cruciaal onderdeel van de Green Deal van de Europese Unie, en heeft tot doel de transparantie en de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te verbeteren.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introduceert belangrijke wijzigingen in de vereisten voor duurzaamheidsrapportage in de Europese Unie. Een van de meest opvallende veranderingen is de toename van het aantal datapunten waarover bedrijven moeten rapporteren. De richtlijn specificeert ruim 1.100 datapunten, wat betekent dat bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid informatie zullen moeten verzamelen en analyseren. De verbeterde rapportagevereisten van de CSRD vragen om een upgrade van de databeheer- en technologiesystemen. De vroegere methode om spreadsheets te gebruiken voor duurzaamheidsrapportage is niet langer voldoende.

Naast de uitgebreide vereisten voor gegevensrapportage schrijft de CSRD ook een dubbele materialiteitsanalyse voor. Deze analyse is erop gericht in kaart te brengen welke duurzaamheidsonderwerpen relevant zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming en hoe deze zich verhouden tot de financiële prestaties van de onderneming. De dubbele materialiteitsbenadering vereist dat bedrijven zowel de impact van duurzaamheidskwesties op het bedrijf als de impact van het bedrijf op duurzaamheidskwesties beoordelen. Deze aanpak stelt bedrijven in staat de meest relevante duurzaamheidsvraagstukken te identificeren en daarover te rapporteren.

Daarom raden wij bedrijven aan om zo snel mogelijk een materialiteitsanalyse uit te voeren om te bepalen welke datastromen moeten worden opgezet. Bedrijven die vroeg beginnen, hebben een grotere kans om op tijd aan de nieuwe rapportagevereisten te voldoen en voorkomen niet alleen boetes, maar kunnen ook profiteren van de voordelen die een verbeterde duurzaamheidsrapportage met zich meebrengt.

De CSRD zal vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn op bedrijven die momenteel onderworpen zijn aan de Non-Financial Reporting Regulation (NFRD) en vanaf 2025 op grote bedrijven.

Een bedrijf wordt als groot beschouwd als het aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

  • > € 40 miljoen jaaromzet;
  • > € 20 miljoen activa;
  • > 250 medewerkers.

De CSRD vereist dat bedrijven rapporteren over hun niet-financiële prestaties, in overeenstemming met de European Sustainability Reporting Standards (ESRSs), ontwikkeld door de EFRAG, en bevatten twaalf rapportagestandaarden.

De eerste twee standaarden, ESRS 1 en ESRS 2, bieden algemene richtlijnen, schetsen fundamentele principes en bepalen wat er moet worden gerapporteerd op het gebied van strategie, governance en materialiteitsbeslissingen. De overige tien standaarden hebben betrekking op diverse ESG-aspecten (environment, social en governance).

Deze twaalf standaarden bevatten in totaal 82 openbaarmakingsvereisten en 1.144 kwalitatieve en kwantitatieve datapunten.

Neem contact met ons op voor meer informatie.