Diversiteit als voedingsbodem voor duurzaamheid

We leven in een tijdperk waarin grote transities plaatsvinden. Bedrijven en organisaties realiseren zich steeds meer dat ze aan de slag moeten met die transities om duurzaam te kunnen blijven. Waar men vaak niet aan denkt als het gaat over duurzaamheid, is diversiteit.

De klimaatcrisis heeft de aarde in haar greep. Steeds meer mensen bekommeren zich om de staat waar de wereld zich nu in bevindt. ‘’Klimaatstress’’ en ‘’eco-angst’’ zijn woorden die bij veel jongeren al niet meer onbekend zijn. Om deze reden zijn overheden, organisaties en men zelf steeds meer bezig met verduurzaming. Hoe kunnen we nou zo duurzaam mogelijk omgaan met de wereld en de mens om ons heen? Hoewel men hier vaak niet als eerste aan denkt, is diversiteit een noodzakelijke factor wanneer we nadenken over het bewerkstelligen van duurzaamheid.

Meerdere perspectieven

Bedrijven moeten in deze tijd en zeker door de Corporate Sustainability Reporting Directive die ingaat op 1 januari 2024, nadenken over hoe zij duurzaamheid opnemen in de bedrijfsvoering. De CSRD is een maatregel die getroffen is door de Europese Unie om er voor te zorgen dat bedrijven verslag gaan uitbrengen over de impact die zij hebben op mens en milieu. Om verduurzaming door te voeren in de praktijken van een bedrijf zijn echter creatieve oplossingen en technieken vereist. Als bedrijf ben je dan gebaat bij een divers team met mensen die verschillen in hun perspectieven en dus ook in mogelijke oplossingen en strategieën.

Weerbaar en veerkrachtig

Zo benoemen onderzoekers Merline Missimer, Karl-Hendrik Robèrt en Göran Broman dat diversiteit noodzakelijk is in een organisatie om veerkrachtig te blijven.

 ”Diversity is not just insurance against uncertainty and surprise. It also provides a mix of components whose history and accumulated experience help cope with change, and facilitates redevelopment and innovation following disturbance and crisis.[1]

Diversiteit in je organisatie zorgt er dus voor dat je beter bestand bent tegen veranderingen en crises, door de verscheidenheid aan mensen die je in je team hebt. Dr. Jozef Keulartz noemt dit ook wel ‘eenheid in veelheid’[2]. Door verscheidenheid wordt een organisatie weerbaarder en dus duurzamer, omdat zij beter bestand is op de lange termijn. Als we bestand willen zijn tegen grote transities en uitdagingen in de toekomst dan is een team van verschillende persoonlijkheden, expertises, genders, talenten, leeftijden, etniciteiten, mindsets, etc. van belang.  

Inclusief leiderschap

Niet alleen binnen je team is diversiteit relevant, maar ook in het leiderschap wat je voert. Zo benoemt Karim Hashem in het artikel van Chantal Spruit van FMN dat inclusief leiderschap juist neerkomt op het niet gelijk behandelen van mensen. Hij bedoelt hiermee te zeggen dat iedereen anders is en dat je als leider moet weten wat iemand nodig heeft en wat iemands kwaliteiten zijn. Je moet je juist bewust zijn van de verschillen en achtergronden in je team om die goed te kunnen benutten. Op deze manier wordt er echt aandacht geschonken aan de verschillende personen in je team en dat is weer belonend voor het bedrijf. Je bent volgens de KvK namelijk bezig met duurzame bedrijfsvoering wanneer je de balans weet te houden tussen people, planet en profit.

Kortom, diversiteit is onmisbaar in de weg naar een toekomstbestendige, duurzame samenleving. Als je als bedrijf wil verduurzamen of mee wil gaan in een inclusieve samenleving, dan helpt het om een ander perspectief aan te horen. Ook bij YoungProfs vinden we diversiteit van uitermate belang. Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt en hechten veel waarde aan het belang van diversiteit en inclusie. Maar we zijn ons er tegelijkertijd ook van bewust dat we zelf nog stappen te zetten hebben als het gaat om het in de praktijk brengen van onze wensen rondom diversiteit. We moedigen kandidaten met alle achtergronden en ervaringen dan ook ten zeerste aan om te solliciteren. Want hier geldt: hoe inclusiever we zijn, hoe beter we onze missie kunnen waarmaken om een duurzamere wereld vorm te geven.


[1] Missimer, M., Robèrt, K. H., & Broman, G. (2017). A strategic approach to social sustainability–Part 1: exploring the social system. Journal of cleaner production140, 32-41.

[2] Keulartz, J. (2005). Werken aan de grens: de spanning tussen diversiteit en duurzaamheid. [Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *